Nailweb technologija

sijos lenkimo apkrova

Siją veikia lenkimo apkrova. Ši lenkimo apkrova sukelia:

Deformaciją – vertikalų išsilenkimą pradinės būsenos atžvilgiu;
Lenkimo momentą – tempimo ir slėgimo įtempimus medienos tašuose;
Traukos jėgą – santykinį pasislinkimą tarp tiltelio ir tašų.

Išsilenkimas dė l apkrovos, esant nustatytam ilgiui, priklauso nuo:
– sijos standumo (jam visų pirma turi įtakos elastiškumo modulis ir tašų skerspjūvio plotas, taip pat sijos aukštis);
– medienos drėgnumo (drėgna mediena yra linkusi daugiau deformuotis per ilgesnį laiką, ji ima “šliaužti”);
– sandūrų tarp tiltelio ir tašų stangrumo.

Sijų leistinas išsilenkimas

PARAMETRAI:

elastiškumo modulis E= 10.000 N/mm²
poslinkio modulis C = 2.500 N/mm/1.500 N/mm
sandūrų stangrumas C/e = 52,6 N/mm²/31,6 N/mm²

Sijų “NAILweb” skaičiavimai atliekami pagal DIN 1052 1 dalį, 8.3. Įtempimui patvirtinti reikia imti C = 1500 N/mmišsilenkimui patvirtinti C = 2500 N/mm. Nuotolis tarp jungiamųjų elementų e sijoms su vienu tilteliu sudaro 47,5 mm, sijoms su dvigubu tilteliu – 23,75 mm.

SIJŲ “NAILweb” IŠKILUMAS sudaro 1/300 ir yra sukuriamas gamybos metu.

LEISTINAS IŠSILENKIMAS

Pagal DIN 1 052 sudaro:

1/300, esant naudingai apkrova
1/200, esant bendrai apkrovai

Perdangų gyvenamuosiuose ir administraciniuose pastatuose, taip pat dirbtuvėse ir gamyklose leistinas išsilenkimas apribojamas santykiu 1/300 net ir esant bendrai apkrovai.

Kompensuojamas LENKIMO MOMENTAS priklauso tiek nuo tašų medienos skerspjūvių, tiek ir nuo sandūrų tarp tašų ir tiltelio stangrumo.

LEISTINI ĮTEMPIMAI

Ribinis lenkimo įtempimas taše: Ieist.σ = 10 N/mm²

Svorio centro įtempimas taše: Ieist. σ = 8,5 N/mm²

(Spygliuočių mediena, II kokybės klasė)

TEMPIMO APKROVĄ sukelia tai, kad abu tašai turi savybę pasislinkti vienas kito atžvilgiu. Galinėse atramose skersinė jėga yra lygi atramos jėgai.

Sijose “NAILweb” kompensuojamą skersinę jėgą riboja sandūros tarp tiltelio ir tašų laikomoji galia. Leistina perstūmos apkrova šioje sandūroje yra nurodyta bendrajame statybos priežiūros leidime ir priklauso nuo tašų aukščio:

LEISTINAS SKĖLIMO JĖGOS PERDAVIMAS:

tmaks = 18 N/mm tašo aukščiui h = 36 mm
tmaks = 21 N/mm tašo aukščiui h > 46 mm

Tarpinės reikšmės naudojamos tiesia linija. Didžiausią leistiną skersinę jėgą galima apskaičiuoti taip:

Q = t maks. x ho kur ho = nuotolis tarp tašų svorio centrų

Sijos su duotu aukščiu maksimali bendra apkrova beveik nepriklauso nuo sijos ilgio.
P = 2Q

pvz.:
37 cm. aukščio sija: “NAILweb” su 60 mm. aukščio tašais
ho = 31cm, tmaks. = 21 N/mm
Q = 21 x 31 = 6,51 kN
T = 2 x Q = 13,00 kN

Maksimali bendra sijos “NAILweb 370/60.100” apkrova apribota 13.00 kN

Beje, skersinės jėgos laikomąją galią galima padidinti papildomomis priemonėmis (žiūr. “Laikomosios galios pagerinimas”).

LAIKOMOSIOS GALIOS PAGERINIMAS

KOMPENSUOJAMOS SKERSINĖS JĖGOS PADIDINIMAS.

Kompensuojamą “NAILweb” sijos bendrąją apkrovą beveik nepriklausomai nuo sijos ilgio apriboja sandūrų tarp tiltelio ir tašų laikomoji galia. Kompensuojama poslinkio apkrova yra nurodyta bendrajame statybos priežiūros leidime.

Skersinės jėgos laikomoji galia gali būti padidinta šiomis priemonėmis:

– naudojant 2 tiltelius vienai sijai
– naudojant papildomus, išorinius tiltelius
– naudojant išorines plokščio plieno įstrižaines

Naudojant 2 tiltelius vienai sijai, leistina skersinė jėga padvigubėja.

pvz.:
Q = 8,61 kN 47 cm aukščio sijai “NAILweb”

LEISTINA SIJŲ SU 2 TILTELIAIS SKERSINĖ JĖGA
2/370/60-100 13,0 kN 2/410/80-120 13,9 kN
2/420/60-100 15,1 kN 2/460/80-120 16,0 kN
2/470/60-100 17,2 kN 2/510/80-120 18,1 kN

Naudojant papildomus, išorinius tiltelius iš medienos medžiagų tose zonose, kuriose viršijama skersinė jėga;

Reikalingo tiltelių sustandinimo ilgio skaičius:

l = 0,50 (Q – Qleist.) L/Q

n = (Q – Qleist.) L/(ho leist.N1)

l = tiltelių sustandinimo ilgis
Q = kompensuotina skersinė jėga
Qleist = leistina skersinė jėga

L = sijos ilgis
leist.N1 = leistina vienies kerpamoji apkrova

pvz.:

Sijos su vienu tilteliu 370/60.100, tarpatraminis 5 m, bendra apkrova 20,8 kN

Q = 20,8/2 = 10,4 kN vienai atramai

1. Tiltelio sustandinimo ilgis l = 0,5 (10,4 – 6,51) * 5/10,4 = 0,93 m
2. Reikalingas vinių 31 x 65 kiekis n = (10 400 – 6 510)/0,93 (0,310*375) – 31,3 = 32 = 32/2 = 16 vinių vienai pusei ir tašui.

Naudojant išorines plokščio plieno įstrižaines didžiausios skersinės jėgos vietoje, padidėja kompensuojama skersinė jėga 2,0 kN.

Plieninė įstrižainė 40 x 4 iš st 37, pritvirtinta 2 rifliuotomis vinimis 4,0 x 50 kiekvienoje pusėje.

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

Leistina sijų “NAILweb” sijų apatinio tašo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz.: apačioje pakabintos lubos ir t.t.).
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz.: kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m. nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pu sumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tašo. Sijų “NAILweb” su dviem tilteliais leistiną apatinio tašo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas. Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tašą “NAILweb” sijos atramos zonoje yra:

– ties galine atrama: P = 5,0 kN
– ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tašų, kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tašus.

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

Leistina sijų “NAILweb” sijų apatinio tašo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz.: apačioje pakabintos lubos ir t.t.).
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz.: kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m. nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pu sumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tašo. Sijų “NAILweb” su dviem tilteliais leistiną apatinio tašo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas. Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tašą “NAILweb” sijos atramos zonoje yra:

– ties galine atrama: P = 5,0 kN
– ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tašų, kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tašus.

STATIKOS LENTELĖ (paspauskite ant paveikslėlio norėdami pamatyti didesnį vaizdą).

Tarpatraminiai atstumai šioje lentelėje apskaičiuoti pagal šiuos kriterijus:

  • Sijų apkrova veikiant svoriui ir pašalinei apkrovai (apkrova H)
  • Sijų paaukštėjimas 1/300 (DIN 1052, T 1,8,5,5)

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

Leistina sijų “NAILweb” sijų apatinio tašo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz.: apačioje pakabintos lubos ir t.t.).
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz.: kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m. nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pu sumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tašo. Sijų “NAILweb” su dviem tilteliais leistiną apatinio tašo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas. Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tašą “NAILweb” sijos atramos zonoje yra:

– ties galine atrama: P = 5,0 kN
– ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tašų, kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tašus.

Nailweb sijos Skerspjūvio pavyzdys
Sijos žymėjimas Tiltelio aukštis
[mm]
Svoris
[kN/m]
Sijos žymėjimas Tiltelio aukštis
[mm]
Svoris
[kN/m]
370/60.120
arba 2/370/60.120

2/… dvigubas tiltelis
370 sijos aukštis
60.100 tašo išmatavimai
   230/50.80 130 0,046    470/60.120 350 0,086
   230/50.100 130 0,056    470/60.140 350 0,098
   270/60.80 150 0,055    510/80.120 350 0,109
   270/60.100 150 0,067    510/80.160 350 0,140
   290/80.100 130 0,085    550/100.160 350 0,171
   290/80.120 130 0,100 Dvigubo tiltelio  sijos
   320/60.100 200 0,069 2/370/60.120 250 0,095
   320/60.120 200 0,080 2/420/60.120 300 0,088
   370/60.100 250 0,071 2/470/60.120 350 0,103
   370/60.120 250 0,082 2/510/80.100 350 0,126
   410/80.120 250 0,105 2/510/80.160 350 0,157
   420/60.120 300 0,084 2/550/100.160 350 0,222
   460/80.120 300 0,107

Sijų “NAILweb” metaliniai tilteliai yra pagaminti iš galvanizuotos plieninės skardos. Plieninės skardos nuriebalinamos ir cinkuojamos karštu būdu, uždedant 285 g/m² cinko dangą (juostinis cinkavimas). Ši cinko danga garantuoja puikią sijų “NAILweb” tiltelių apsaugą nuo korozijos.
Tokia antikorozinė apsauga yra pakankama patalpoms, kuriose vidutinis santykinis oro drėgnumas daugiau kaip 70%, po stogu esančioms statybinėms detalėms, kurias nuolat veikia atmosferos reiškiniai, esant palyginti nedidelėms korozijos apkrovoms (DIN 1 052 antrosios dalies lentelės 2 kairiosios skilties pritaikymo sritis).

Jeigu korozijos apkrova yra didesnė (po stogu esančios statybinės detalės, nuolat veikiamos atmosferos reiškinių, esant vidutinei korozijos apkrovai), papildomai ant 285 g/m² cinko dangos dedama danga pagal DIN 55 928 penktąją ir aštuntąją dalis. Ji leidžia naudoti sijas „NAILweb“ ir DIN 1 052 antrosios dalies lentelės 1 viduriniosios skilties pritaikymo sričiai.

„NAILweb“ medžio/metalo siją sudaro du masyvaus arba klijuoto medžio tašai iš viršaus ir apačios, kurie presavimo yra būdu sujungti gofruota cinkuotos ir dažytos skardos juosta – tilteliu. Preliminarus sijų aukštis yra nuo 21cm. iki 51cm.

Aukštis priklauso nuo atstumo tarp atramų ir laikymo galios. Naudojant „NAILweb“ sijas įmanomos įvairios inžinerinės variacijos, jų panaudojimo, tvirtinimo būdai, sijų galios padidinimas ir t.t. Čia rasite daug techninės informacijos, kuri patyrusiam architektui ar statybininkui turėtų būti naudinga ne tik renkantis mūsų gaminamas sijas, bet ir statybos darbų metu.

Sijos NAIL-WEB vieno metro kaina be PVM Galioja nuo 2021.01.01

Sijos markė

210/50.100
19.78 €
230/50.100
20.35 €
250/50.100
22.77 €
270/60.100
26.54 €
300/50.100
22.75 €
320/60.100
25.75 €
320/60.120
28.65 €
370/60.100
27.76 €
370/60.120
30.67 €
420/60.120
32.30 €
410/80.120
36.47 €
470/60.120
33.93 €
460/80.120
38.10 €
510/80.120
39.74 €
510/80.140
43.61 €
2/370/60.120
41.03 €
2/410/80.140
46.84 €
2/420/60.120
44.30 €
2/470/60.120
43.60 €
2/460/80.140
49.48 €
2/510/80.140
52.47 €
LAIKOMOSIOS GALIOS PAGERINIMAS
TILTELIŲ KIAURYMĖS

TILTELIŲ KIAURYMĖS

Sijų NAILweb metalinių tiltelių viršuje ir apačioje kas 5 cm. yra iš anksto išštampuotos vietos. Nuo
paprasto smūgio į šias apskritimo formos išštampuotas vietas atsiranda 20 mm. skersmens kiaurymės elektros laidams arba instaliacijos vamzdžiams.

Didesnes kiaurymes galima daryti:

– mažiausiai 80 cm nuotoliu nuo atramos,
– kiaurymės aukštis turi būti mažesnis negu 2/3 tiltelio aukščio,
– sustandinimą daryti mažiausiai trigubu kiaurymės ilgiu arba aukščiu.

NUSKLEMBTAS SIJOS GALAS
Sijos nusklembimas

NUSKLEMBTAS SIJOS GALAS

Virš atramos sijų “NAILweb” galai gali būti nusklembti. Jeigu nusklembimas yra iš karto už atramos, sustandinimas nereikalingas.

Jeigu atrama yra nusklembino zonoje, būtina išlaikyti tokias sąlygas:

1. Nusklembimo kampas turi būti didesnis negu 45°.
2. Atramos ašis gali būti nutolusi nuo vidinio nusklembino galo daugiausiai 30 cm.
3. Iš abiejų pusių reikalingi medienos medžiagų sustandinimai, jėga sujungti su tašais.

Sijos montažo kryptis

MONTAŽO KRYPTIS

Sijos “NAILweb gaminamos su iškilumu”. Todėl jos turi montažo kryptį, kurią būtinai reikia išlaikyti. Viršutinis tašas yra pažymėtas antspaudu “Viršus”.

ATRAMOS SĄLYGOS

Sijų atramos privalo:

– būti lygios,

– atitikti numatytą aukštį,

Minimalus atramos gylis
Atramos gylis
Sijos minimalus atramos gylis
Sijos/atramos gylis

Minimalus atramos gylis:

– 7 cm galinėms atramoms,

-10 cm tarpinėms ištisinių sijų atramoms.

MONTAŽO BŪDAI

Sijos “NAILweb” montuojamos kaip tradiciniai ilginiai:

– mūro tarpuose,

– serijinės gamybos sijų įdėkluose (HVV, EUP, BMF, bierbach ir t.t.),

– ant mūro iškyšų, metalo kampuočių ir t.t.

Atramos gylis bet kuriuo atveju turi būti ne mažesnis nei 7 cm.

Dėl sijų aukščio viršutinis diržas turi būti pritvirtintas, kad nepasislinktų.

Esant vėjo siurbimo apkrovai, į viršų nukreiptą atramos jėgą turi kompensuoti, pvz., apverstas sijos įdėklas.

Stogo detalės su sijomis Nailweb
SUSTANDINIMAS NUO VIRTIMO

SUSTANDINIMAS NUO VIRTIMO

Pagal DIN 1052 nuostatas sijų “NAILweb” slėgimo tašai turi būti apsaugoti nuo pasislinkimo į šoną.

Sustandinimų nuo virtimo pavyzdžiai

– vertikalios medienos medžiagų plokštės tarp tašų,
– kryžmai išdėstyti masyvios medienos tašai

Nuotolis tarp sustandinimų priklauso nuo apkrovos ir slėgio, tašų standumo, tačiau negali viršyti 4,0 m.

Norint pasiekti gerą efektą, sustandinimus tarp sijų reikia sujungti su tvirta, horizontalia kryptimi veikiančia atrama.

KONSTRUKCIJŲ PAVYZDŽIAI:

1. Grindų danga, kiliminės dangos

1b. Plytelių danga.

2. Lieso betono besiūlės grindys

2b. Izoliuojanti plėvelė

3. Apkala iš faneros arba drožlių plokštės

4. Izoliacijos juosta.

5. Perdangų sijos NAILweb.

6. Jei reikia šilumos izoliacija.

7. Juostelės.

8. Gipskartonio plokštė