Nailweb sijos statika

Siją veikia lenkimo apkrova. Ši lenkimo apkrova sukelia:

Deformaciją – vertikalų išsilenkimą pradinės būsenos atžvilgiu;
Lenkimo momentą – tempimo ir slėgimo įtempimus medienos tašuose;
Traukos jėgą – santykinį pasislinkimą tarp tiltelio ir tašų.

Išsilenkimas dė l apkrovos, esant nustatytam ilgiui, priklauso nuo:
– sijos standumo (jam visų pirma turi įtakos elastiškumo modulis ir tašų skerspjūvio plotas, taip pat sijos aukštis);
– medienos drėgnumo (drėgna mediena yra linkusi daugiau deformuotis per ilgesnį laiką, ji ima “šliaužti”);
– sandūrų tarp tiltelio ir tašų stangrumo.

Play Video about NAILweb sijos

PARAMETRAI:

elastiškumo modulis E= 10.000 N/mm²
poslinkio modulis C = 2.500 N/mm/1.500 N/mm
sandūrų stangrumas C/e = 52,6 N/mm²/31,6 N/mm²

Sijų “NAILweb” skaičiavimai atliekami pagal DIN 1052 1 dalį, 8.3. Įtempimui patvirtinti reikia imti C = 1500 N/mmišsilenkimui patvirtinti C = 2500 N/mm. Nuotolis tarp jungiamųjų elementų e sijoms su vienu tilteliu sudaro 47,5 mm, sijoms su dvigubu tilteliu – 23,75 mm.

SIJŲ “NAILweb” IŠKILUMAS sudaro 1/300 ir yra sukuriamas gamybos metu.

LEISTINAS IŠSILENKIMAS

Pagal DIN 1 052 sudaro:

1/300, esant naudingai apkrova
1/200, esant bendrai apkrovai

Perdangų gyvenamuosiuose ir administraciniuose pastatuose, taip pat dirbtuvėse ir gamyklose leistinas išsilenkimas apribojamas santykiu 1/300 net ir esant bendrai apkrovai.

Kompensuojamas LENKIMO MOMENTAS priklauso tiek nuo tašų medienos skerspjūvių, tiek ir nuo sandūrų tarp tašų ir tiltelio stangrumo.

NAILweb sijos
NAILweb sijos

LEISTINI ĮTEMPIMAI

Ribinis lenkimo įtempimas taše: Ieist.σ = 10 N/mm²

Svorio centro įtempimas taše: Ieist. σ = 8,5 N/mm²

(Spygliuočių mediena, II kokybės klasė)

TEMPIMO APKROVĄ sukelia tai, kad abu tašai turi savybę pasislinkti vienas kito atžvilgiu. Galinėse atramose skersinė jėga yra lygi atramos jėgai.

Sijose “NAILweb” kompensuojamą skersinę jėgą riboja sandūros tarp tiltelio ir tašų laikomoji galia. Leistina perstūmos apkrova šioje sandūroje yra nurodyta bendrajame statybos priežiūros leidime ir priklauso nuo tašų aukščio:

LEISTINAS SKĖLIMO JĖGOS PERDAVIMAS:

tmaks = 18 N/mm tašo aukščiui h = 36 mm
tmaks = 21 N/mm tašo aukščiui h > 46 mm

Tarpinės reikšmės naudojamos tiesia linija. Didžiausią leistiną skersinę jėgą galima apskaičiuoti taip:

Q = t maks. x ho kur ho = nuotolis tarp tašų svorio centrų

Sijos su duotu aukščiu maksimali bendra apkrova beveik nepriklauso nuo sijos ilgio.
P = 2Q

pvz.:
37 cm. aukščio sija: “NAILweb” su 60 mm. aukščio tašais
ho = 31cm, tmaks. = 21 N/mm
Q = 21 x 31 = 6,51 kN
T = 2 x Q = 13,00 kN

Maksimali bendra sijos “NAILweb 370/60.100” apkrova apribota 13.00 kN

Beje, skersinės jėgos laikomąją galią galima padidinti papildomomis priemonėmis (žiūr. “Laikomosios galios pagerinimas”).

LAIKOMOSIOS GALIOS PAGERINIMAS

KOMPENSUOJAMOS SKERSINĖS JĖGOS PADIDINIMAS.

Kompensuojamą “NAILweb” sijos bendrąją apkrovą beveik nepriklausomai nuo sijos ilgio apriboja sandūrų tarp tiltelio ir tašų laikomoji galia. Kompensuojama poslinkio apkrova yra nurodyta bendrajame statybos priežiūros leidime.

Skersinės jėgos laikomoji galia gali būti padidinta šiomis priemonėmis:

– naudojant 2 tiltelius vienai sijai
– naudojant papildomus, išorinius tiltelius
– naudojant išorines plokščio plieno įstrižaines

Naudojant 2 tiltelius vienai sijai, leistina skersinė jėga padvigubėja.

pvz.:
Q = 8,61 kN 47 cm aukščio sijai “NAILweb”

LEISTINA SIJŲ SU 2 TILTELIAIS SKERSINĖ JĖGA
2/370/60-10013,0 kN2/410/80-12013,9 kN
2/420/60-10015,1 kN2/460/80-12016,0 kN
2/470/60-10017,2 kN2/510/80-12018,1 kN

Naudojant papildomus, išorinius tiltelius iš medienos medžiagų tose zonose, kuriose viršijama skersinė jėga;

Reikalingo tiltelių sustandinimo ilgio skaičius:

l = 0,50 (Q – Qleist.) L/Q

n = (Q – Qleist.) L/(ho leist.N1)

l = tiltelių sustandinimo ilgis
Q = kompensuotina skersinė jėga
Qleist = leistina skersinė jėga

L = sijos ilgis
leist.N1 = leistina vienies kerpamoji apkrova

pvz.:

Sijos su vienu tilteliu 370/60.100, tarpatraminis 5 m, bendra apkrova 20,8 kN

Q = 20,8/2 = 10,4 kN vienai atramai

1. Tiltelio sustandinimo ilgis l = 0,5 (10,4 – 6,51) * 5/10,4 = 0,93 m
2. Reikalingas vinių 31 x 65 kiekis n = (10 400 – 6 510)/0,93 (0,310*375) – 31,3 = 32 = 32/2 = 16 vinių vienai pusei ir tašui.

Naudojant išorines plokščio plieno įstrižaines didžiausios skersinės jėgos vietoje, padidėja kompensuojama skersinė jėga 2,0 kN.

Plieninė įstrižainė 40 x 4 iš st 37, pritvirtinta 2 rifliuotomis vinimis 4,0 x 50 kiekvienoje pusėje.

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

Leistina sijų “NAILweb” sijų apatinio tašo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz.: apačioje pakabintos lubos ir t.t.).
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz.: kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m. nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pu sumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tašo. Sijų “NAILweb” su dviem tilteliais leistiną apatinio tašo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas. Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tašą “NAILweb” sijos atramos zonoje yra:

– ties galine atrama: P = 5,0 kN
– ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tašų, kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tašus.

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

Leistina sijų “NAILweb” sijų apatinio tašo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz.: apačioje pakabintos lubos ir t.t.).
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz.: kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m. nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pu sumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tašo. Sijų “NAILweb” su dviem tilteliais leistiną apatinio tašo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas. Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tašą “NAILweb” sijos atramos zonoje yra:

– ties galine atrama: P = 5,0 kN
– ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tašų, kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tašus.

Statikos lentelė

Tarpatraminiai atstumai šioje lentelėje apskaičiuoti pagal šiuos kriterijus:

  • Sijų apkrova veikiant svoriui ir pašalinei apkrovai (apkrova H)
  • Sijų paaukštėjimas 1/300 (DIN 1052, T 1,8,5,5)

KRŪVIŲ KABINIMAS ANT APATINIO TAŠO

Leistina sijų “NAILweb” sijų apatinio tašo apkrova yra ribota: esant tolygiai paskirstytai apkrovai (pvz.: apačioje pakabintos lubos ir t.t.).
Pu< 1,5 kN/m esant atskiriems krūviams (pvz.: kondicionierius, gimnastikos prietaisas ir t.t.)
Pu< 1,3 kN/m vienam pakabos taškui jeigu pavienio krūvio vieta yra mažesnė negu 0,5 m. nuo atramos, leistinas pavienis krūvis Pu sumažėja perpus. Esant didesniems krūviams, juos reikia kabinti ant viršutiniojo tašo. Sijų “NAILweb” su dviem tilteliais leistiną apatinio tašo apkrovą galima padvigubinti.

PERDANGOS PASTATUOSE IŠ MEDINIŲ RĖMŲ

Pastatuose iš medinių rėmų aukštesnio aukšto sienos konstrukcija apkrauna po ja esančias sijas. Sijų galai suspaudžiami vietine apkrova.

Maksimali leistina slėgimo jėga į viršutinį tašą “NAILweb” sijos atramos zonoje yra:

– ties galine atrama: P = 5,0 kN
– ties tarpine atrama:P = 8,0 kN

Viršijus šias reikšmes, reikia sumontuoti sustandinimą tarp abiejų tašų, kuris neleidžia tilteliams įsispausti į tašus.